14INTPayStar 5000-5900 Series – 2014 – International